Steven Kroesbergen is een gedegen en pragmatische juridische professional met kennis en ervaring op het gebied van financieringen (waaronder kennis van LMA documentatie), zekerheden en insolventie. Steven heeft veel ervaring met complexe financiële herstructureringen en (internationale) grootzakelijke kredieten. Dit zowel aan de zijde van de financier als de kredietnemer.

Naast de postacademische Leergang Insolventierecht van de Rijksuniversiteit Groningen heeft Steven Kroesbergen ook de Grotius postacademische specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden succesvol afgerond.

Steven heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

• insolventierecht

• verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht Steven Kroesbergen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Neem nu contact op