Blog2019-03-24T17:47:19+02:00

Waar valt nog winst te behalen?

Op 10 maart 2019 heb ik de Marathon van Barcelona gelopen. Ook deze marathon heb ik, evenals de  voorgaande marathons waaraan ik heb deelgenomen, uitgelopen. Voor de Marathon van Barcelona had ik mij goed voorbereid [...]

maart 24th, 2019|Categories: Blog|

Zaken goed regelen bij huurgarantie

De rechtbank Amsterdam heeft op 11 oktober 2017 een vonnis gewezen dat van belang is voor verhuurders van onroerend goed. De feiten zijn als volgt. Een opdrachtgever (de huurder) tot het stellen van de huurgarantie [...]

februari 28th, 2018|Categories: Blog|

Doel van faillissementsverhoor

De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 een arrest gewezen waarin hij moest oordelen over de vraag of het oproepen van een bestuurder en accountant voor een faillissementsverhoor misbruik van bevoegdheid oplevert. Artikel 66 [...]

juli 22nd, 2017|Categories: Blog|

Neem nu contact op