Blog2019-03-24T17:47:19+01:00

Zaken goed regelen bij huurgarantie

De rechtbank Amsterdam heeft op 11 oktober 2017 een vonnis gewezen dat van belang is voor verhuurders van onroerend goed. De feiten zijn als volgt. Een opdrachtgever (de huurder) tot het stellen van de huurgarantie [...]

februari 28th, 2018|Categorieën: Blog|

Doel van faillissementsverhoor

De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 een arrest gewezen waarin hij moest oordelen over de vraag of het oproepen van een bestuurder en accountant voor een faillissementsverhoor misbruik van bevoegdheid oplevert. Artikel 66 [...]

juli 22nd, 2017|Categorieën: Blog|

Zorgplicht bank bij derdenbeslag

De rechtbank Amsterdam heeft op 23 november 2016 een vonnis gewezen in een zaak waarin de vraag aan de orde was of de bank naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid een geretourneerde bankgarantie mocht [...]

mei 2nd, 2017|Categorieën: Blog|

Overbruggingskrediet en borgstelling

Is overbruggingskrediet aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van die vennootschap? Een echtgenoot heeft op grond van de wet toestemming van de andere echtgenoot nodig voor overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan [...]

maart 21st, 2017|Categorieën: Blog|

Herfinanciering en borgtocht

Een echtgenoot heeft op grond van de wet toestemming van de andere echtgenoot nodig voor overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg [...]

maart 18th, 2017|Categorieën: Blog|

Neem nu contact op

Ga naar de bovenkant