Steven Kroesbergen is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende gespreksleider intervisie.

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking door een groep advocaten van dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening onder begeleiding van een deskundige gespreksleider. Intervisie is niet bedoeld voor een uitgebreide juridische inhoudelijke bespreking van dossiers, het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

Steven Kroesbergen begeleidt intervisiegroepen voor advocaten zowel online als op locatie.

Neem nu contact op