Met ingang van 1 maart 2020 moeten advocaten jaarlijks voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Gestructureerde feedback is een manier om met collega’s of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Die verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag. Intervisie is één van de drie vormen van gestructureerde feedback waarbij advocaten leren van elkaars ervaringen, successen, problemen en uitdagingen in de dagelijkse praktijk.

Ik ben met ingang van 1 maart 2020 bij de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd als gespreksleider intervisie en als zodanig beschikbaar voor intervisiegroepen.

Neem voor nadere informatie over intervisiebegeleiding contact op met mij op 06 203 27 261 of per e-mail op info@stevenkroesbergen.nl.