Pandhouder bevoegd tot aanvragen faillissement

Een pandhouder die mededeling heeft gedaan van zijn pandrecht aan de debiteur van de verpande vordering, is bevoegd die vordering te innen. Tevens is de pandhouder bevoegd om zo nodig het faillissement van de debiteur aan te vragen. Dit heeft de Hoge Raad op 9 december 2016 beslist. Een op zich logische beslissing wat mij betreft. De [...]