De rechtbank Amsterdam heeft op 11 oktober 2017 een vonnis gewezen dat van belang is voor verhuurders van onroerend goed.

De feiten zijn als volgt.

Een opdrachtgever (de huurder) tot het stellen van de huurgarantie had de bank verzocht een huurgarantie te laten vervallen. De begunstigde van de garantie (de verhuurder) had het bedrijfspand aan een derde verkocht.

De bank heeft naar aanleiding van het verzoek van de huurder navraag gedaan bij de begunstigde (verhuurder) van de huurgarantie. De begunstigde heeft ingestemd met vrijgave van de huurgarantie.

Vervolgens heeft de nieuwe eigenaar van het bedrijfspand op enig moment de bank verzocht om uitbetaling onder de huurgarantie wegens achterstanden in de huurbetaling. De bank weigert uit te betalen onder de huurgarantie omdat die is vervallen.

De nieuwe eigenaar vordert in de procedure voor de rechtbank Amsterdam uitbetaling onder de huurgarantie en stelt dat de bank de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Die zorgplicht zou er op neer komen dat als een oorspronkelijk begunstigde geen verhuurder meer zou zijn, de bank vervolgens de plicht zou hebben om te informeren of er niet een opvolgend nieuwe verhuurder zou zijn die vervolgens mogelijk een beroep zou kunnen doen op de garantie.

De rechtbank wijst het bestaan van de gestelde zorgplicht af en daarmee de vordering van de nieuwe verhuurder.

De bank heeft geen bericht gekregen dat er een nieuwe verhuurder (en dus nieuwe begunstigde onder de huurgarantie) was. De bank mag in het geval van een door haar gestelde huurgarantie in beginsel mag afgaan op de informatie die zij van de bij die garantie betrokken partijen ontvangt. De bank is was niet gehouden om nader onderzoek te verrichten naar een mogelijk nieuwe verhuurder en dus nieuwe begunstigde onder de huurgarantie.

Met deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam komt het erop neer dat van professionele verhuurders, die in het algemeen bekend zijn met huurgaranties verwacht mag worden dat zij hun zaken goed regelen.

Mochten er naar aanleiding van deze blog nog vragen zijn, aarzel dan niet om even te bellen.