Over Steven Kroesbergen

Steven is een enthousiaste, pragmatische, creatieve en gedreven advocaat en interim jurist met kennis en ervaring op het gebied van financieringen (waaronder kennis van LMA documentatie), zekerheden en insolventie. Als business partner helpt Steven onder meer bij complexe financiële herstructureringen en (internationale) grootzakelijke kredieten. Dit zowel aan de kant van de kredietverlener als de kredietnemer. Van Steven kunt u creatieve oplossingen verwachten en een heldere uitleg van moeilijke onderwerpen door zijn uitstekende schrijf- en adviesvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Als ervaren langeafstandsloper hardloper heeft Steven meerdere (internationale)) marathons voltooid.  Op 13 oktober 2019 gaat hij van start in de Marathon van Keulen. Een marathon uitlopen kan niet zonder ambitie en doorzettingsvermogen. Over deze eigenschappen beschikt Steven in ruime mate. Steven is er van overtuigd dat zijn ambitie en doorzettingsvermogen ertoe bijdragen dat hij zich ook professioneel altijd volledig inzet om het maximale resultaat voor zijn opdrachtgevers te behalen. Naast de postacademische Leergang Insolventierecht Rijksuniversiteit Groningen heeft Steven ook de Grotius postacademische specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden afgerond.

Intervisie voor advocaten

Met ingang van 1 maart 2020 moeten advocaten jaarlijks voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Gestructureerde feedback is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Die verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot [...]

Door |2020-03-06T09:09:31+01:00maart 5th, 2020|Blog|0 Reacties

Afwijzing eigen verzoek tot faillietverklaring

Ook als aan alle vereisten is voldaan om failliet te worden verklaard, kan een verzoek daartoe worden afgewezen. Dat is mogelijk als een redelijk belang bij het verzoek ontbreekt. Daarvan zal in het bijzonder sprake zijn als het gebruik van de bevoegdheid om het eigen faillissement aan te vragen misbruik van recht oplevert. Dit oordeelde [...]

Door |2019-08-04T20:05:08+02:00augustus 4th, 2019|Blog|0 Reacties

Waar valt nog winst te behalen?

Op 10 maart 2019 heb ik de Marathon van Barcelona gelopen. Ook deze marathon heb ik, evenals de  voorgaande marathons waaraan ik heb deelgenomen, uitgelopen. Voor de Marathon van Barcelona had ik mij goed voorbereid en stak in een goede vorm zoals dat genoemd wordt. Mijn voornemen bij iedere marathon is om die weer beter [...]

Door |2019-03-26T12:11:10+01:00maart 24th, 2019|Blog|0 Reacties

Ontbinden borgtochtovereenkomst niet mogelijk

In zijn arrest van 15 juni 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de vraag of de borg een borgtochtovereenkomst kan ontbinden op grond van een tekortkoming aan de zijde van de bank. De bank had de borg tot betaling onder de borgtochtovereenkomst aangesproken. De kredietnemer van de bank was namelijk in verzuim met de [...]

Door |2019-03-26T11:59:44+01:00januari 27th, 2019|Blog|0 Reacties

Blijf vooral zelf nadenken ook als bestuurder van uw besloten vennootschap

Op 29 april 2018 heb ik de Marathon van Hamburg uitgelopen. Kort daarvoor heb ik zo’n superhandig sporthorloge aangeschaft met allerlei trainings-, plannings- en analysefuncties. Dit na het afstruinen van het internet waarbij ik uiteraard vooral naar de bevestiging zocht waarom ik zo’n sporthorloge nodig zou hebben. Dit terwijl ik al jaren  hardloop en zonder [...]

Door |2019-03-24T22:24:04+01:00juli 1st, 2018|Blog|0 Reacties

Zaken goed regelen bij huurgarantie

De rechtbank Amsterdam heeft op 11 oktober 2017 een vonnis gewezen dat van belang is voor verhuurders van onroerend goed. De feiten zijn als volgt. Een opdrachtgever (de huurder) tot het stellen van de huurgarantie had de bank verzocht een huurgarantie te laten vervallen. De begunstigde van de garantie (de verhuurder) had het bedrijfspand aan [...]

Door |2019-03-24T22:26:17+01:00februari 28th, 2018|Blog|0 Reacties

Doel van faillissementsverhoor

De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 een arrest gewezen waarin hij moest oordelen over de vraag of het oproepen van een bestuurder en accountant voor een faillissementsverhoor misbruik van bevoegdheid oplevert. Artikel 66 Faillissementswet geeft de rechter-commissaris een ruime bevoegdheid om getuigen te horen ter opheldering van alle omstandigheden van het faillissement. Artikel [...]

Door |2019-03-24T22:26:40+01:00juli 22nd, 2017|Blog|0 Reacties

Zorgplicht bank bij derdenbeslag

De rechtbank Amsterdam heeft op 23 november 2016 een vonnis gewezen in een zaak waarin de vraag aan de orde was of de bank naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid een geretourneerde bankgarantie mocht aanvaarden en onmiddellijk daarna geblokkeerde gelden aan een derde mocht uitkeren onder een executoriaal derdenbeslag zonder de schuldenaar te informeren [...]

Door |2019-03-24T22:27:37+01:00mei 2nd, 2017|Blog|0 Reacties

Overbruggingskrediet en borgstelling

Is overbruggingskrediet aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van die vennootschap? Een echtgenoot heeft op grond van de wet toestemming van de andere echtgenoot nodig voor overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg verbindt. In deze blog behandel ik nog een [...]

Door |2019-03-24T22:28:57+01:00maart 21st, 2017|Blog|0 Reacties
Ga naar de bovenkant