Over Steven Kroesbergen

Steven adviseert en procedeert op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie. Hij heeft op deze gebieden ruime ervaring als advocaat en interim legal counsel bij een internationale zakenbank. Naast de postacademische Leergang Insolventierecht Rijksuniversiteit Groningen heeft Steven ook de Grotius postacademische specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden afgerond. Steven is fervent marathonloper en heeft op 23 april 2017 de Vienna City Marathon gelopen. Op 15 oktober 2017 heeft Steven voor de derde keer de TCS Amsterdam Marathon gelopen. Op 29 april 2018 heeft Steven de Haspa Marathon Hamburg gelopen en op 21 oktober 2018 gaat hij voor de vierde keer in de TCS Amsterdam Marathon van start. Het lopen van een marathon kan niet zonder ambitie en doorzettingsvermogen. Over deze eigenschappen beschikt Steven in ruime mate. Steven is er van overtuigd dat ambitie en doorzettingsvermogen ertoe bijdragen dat hij zich ook als advocaat altijd volledig inzet om het maximale voor zijn opdrachtgevers te behalen.

Blijf vooral zelf nadenken ook als bestuurder van uw besloten vennootschap

Op 29 april 2018 heb ik de Marathon van Hamburg uitgelopen. Kort daarvoor heb ik zo’n superhandig sporthorloge aangeschaft met allerlei trainings-, plannings- en analysefuncties. Dit na het afstruinen van het internet waarbij ik uiteraard vooral naar de bevestiging zocht waarom ik zo’n sporthorloge nodig zou hebben. Dit terwijl ik al jaren  hardloop en zonder [...]

Door |2018-07-01T19:10:19+00:00juli 1st, 2018|Blog|0 Reacties

Marathon lopen heeft positieve invloed op mijn werk als advocaat

Dit keer geen juridisch inhoudelijk blog, maar een blog over waarom ik denk dat het lopen van marathons een positieve invloed heeft op mijn werk als advocaat. Als je lekker fit bent presteer je beter. Maar alleen daarvoor hoef je geen marathons te lopen. Er zijn minder zware middelen om je lekker fit te voelen dan [...]

Door |2018-03-12T09:08:25+00:00maart 11th, 2018|Blog|0 Reacties

Zaken goed regelen bij huurgarantie

De rechtbank Amsterdam heeft op 11 oktober 2017 een vonnis gewezen dat van belang is voor verhuurders van onroerend goed. De feiten zijn als volgt. Een opdrachtgever (de huurder) tot het stellen van de huurgarantie had de bank verzocht een huurgarantie te laten vervallen. De begunstigde van de garantie (de verhuurder) had het bedrijfspand aan [...]

Door |2018-03-03T14:18:31+00:00februari 28th, 2018|Blog|0 Reacties

Doel van faillissementsverhoor

De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 een arrest gewezen waarin hij moest oordelen over de vraag of het oproepen van een bestuurder en accountant voor een faillissementsverhoor misbruik van bevoegdheid oplevert. Artikel 66 Faillissementswet geeft de rechter-commissaris een ruime bevoegdheid om getuigen te horen ter opheldering van alle omstandigheden van het faillissement. Artikel [...]

Door |2018-03-03T13:04:40+00:00juli 22nd, 2017|Blog|0 Reacties

Zorgplicht bank bij derdenbeslag

De rechtbank Amsterdam heeft op 23 november 2016 een vonnis gewezen in een zaak waarin de vraag aan de orde was of de bank naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid een geretourneerde bankgarantie mocht aanvaarden en onmiddellijk daarna geblokkeerde gelden aan een derde mocht uitkeren onder een executoriaal derdenbeslag zonder de schuldenaar te informeren [...]

Door |2018-03-03T14:12:38+00:00mei 2nd, 2017|Blog|0 Reacties

Overbruggingskrediet en borgstelling

Is overbruggingskrediet aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van die vennootschap? Een echtgenoot heeft op grond van de wet toestemming van de andere echtgenoot nodig voor overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg verbindt. In deze blog behandel ik nog een [...]

Door |2018-03-03T12:54:32+00:00maart 21st, 2017|Blog|0 Reacties

Herfinanciering en borgtocht

Een echtgenoot heeft op grond van de wet toestemming van de andere echtgenoot nodig voor overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg verbindt. Het Gerechtshof Amsterdam heeft het vereiste “in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf” in zijn arrest van [...]

Door |2018-03-03T13:14:13+00:00maart 18th, 2017|Blog|0 Reacties

Pandhouder bevoegd tot aanvragen faillissement

Een pandhouder die mededeling heeft gedaan van zijn pandrecht aan de debiteur van de verpande vordering, is bevoegd die vordering te innen. Tevens is de pandhouder bevoegd om zo nodig het faillissement van de debiteur aan te vragen. Dit heeft de Hoge Raad op 9 december 2016 beslist. Een op zich logische beslissing wat mij betreft. De [...]

Door |2018-03-03T13:54:16+00:00maart 12th, 2017|Blog|0 Reacties