Privacyverklaring en cookiebeleid

Mijn website maakt gebruik van cookies. Deze worden gebruikt om het websiteverkeer te analyseren.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiƫnter te maken. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door mijn website navigeren.

Volgens de wet mag mijn website cookies op uw apparaat opslaan als die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies heb ik uw toestemming nodig.

Ik gebruik analytische cookies om het gebruik van mijn website te analyseren en om mijn website te verbeteren. Daarvoor maak ik gebruik van Google Analytics. Aan de hand daarvan kan ik zien hoeveel bezoekers per periode mijn website bezoeken en hoeveel daarvan terugkerend zijn, of hoeveel procent van de bezoekers via mobiele apparaten of via een desktop computer mijn website bezoeken.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u te allen tijde wijzigen in de instellingen van de cookies aanpassen in het voorkeurenpaneel.

Uw toestemming geldt voor: www.stevenkroesbergen.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van cookies die wij gebruiken:

Persoonsgegevens

Ik ga vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Wanneer u een formulier via mijn website invult worden uw persoonsgegevens ook verwerkt. Het gaat dan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u mijn website bezoekt.

Doeleinden

Ik verwerk de persoonsgegevens voor de uitvoering van mijn dienstverlening. Zonder verwerking van uw persoonsgegevens is het voor mij niet mogelijk mijn juridische diensten aan u te verlenen.

Uw persoonsgegevens worden onder meer voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • juridische dienstverlening;
  • het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
  • evaluatie van mijn dienstverlening;
  • wet- en regelgeving.

Beveiliging

Ik beveilig uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Andere websites

Mijn website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites ben ik niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van websites van anderen.

Wijziging privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op mijn website gepubliceerd. U wordt aangeraden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn.

Uw rechten en vragen

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: info@stevenkroesbergen.nl.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u mij vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kan ik u daarbij vragen om u te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht om over het gebruik van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensverwerker

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is de besloten vennootschap Kroesbergen B.V., handelend onder de naam Kroesbergen Advocaat, gevestigd te Hoogeveen aan de Brasem 53, 7908 WC Hoogeveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04086750.