Op het gebied van insolventierecht heeft Steven Kroesbergen onder meer ervaring met:

  • vraagstukken omtrent pauliana
  • verrekening in faillissement
  • de positie van de separatist (hypotheek- en pandhouder)
  • risicoanalyse voor financiers bij een (mogelijk) faillissement van de kredietnemer(s)
  • hoofdelijke aansprakelijkheid in concernverband en faillissement groepsvennootschap(pen)

Neem nu contact op